сряда, 29 януари 2014 г.

Студентските събрания – възможност за автономна и демократична академична общностЗа кризата в обществото и проблемите в образованието ни носят вина  управлявалите страната през последните 24 години. Погледнато обективно университетите в България представляват умален модел на държавата. Наследството на тоталитаризма, наложило собствени кадри, ширещата се бюрокрация и липсата на адекватна стратегия за развитие на висшето образование лишиха академичната общност от нейния престиж и нужното уважение.