сряда, 2 май 2018 г.

Настъпва ли държавата срещу гражданското общество?


Години наред бяхме свикнали хората да играят активна спирачка на всяка нередност или решение, което не беше в обществен интерес. 


Мобилизацията срещу застрояването на Пирин бе нов импулс за гражданското общество. Това са и най-мащабните протести от 2013 година насам. Въпреки това те все още нямат резултат, защото властта не отстъпи и използва най-добрата тактика за туширане на общественото напрежение – игнорира гражданите и ги остави да подскачат по улиците докато не се изморят и стопят до група, която не представлява реална опасност. Тактика, действаща много по-добре от използването на насилие, което би мобилизирало още повече хора.